Chúng tôi cung cấp dăm gỗ giấy và các sản phẩm biomass chất lượng cao
+84 937 683 136
Dăm gỗ xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2021

Dăm gỗ xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2021

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu trên 8,5 triệu tấn dăm gỗ, mang về hơn 1 tỷ USD cho ngành gỗ, tăng 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng trong tháng 7/2021, lượng và giá trị xuất của mặt hàng này giảm so với tháng trước đó, về lượng xuất 1,03 triệu tấn giảm 17%, về giá trị đạt 135 triệu USD giảm 15,3%.

Ba thị trường xuất khẩu dăm gỗ chính của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Lượng dăm gỗ xuất sang 3 thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2021 chiếm tới 98% tổng lượng xuất của ngành dăm gỗ.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập lớn nhất, chiếm 67% tổng lượng, Nhật Bản chiếm 28% và Hàn Quốc chiếm 3%. 7 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập 5,73 triệu tấn dăm gỗ Việt Nam, đạt 743 triệu USD tăng 21% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên trong tháng 7/2021, lượng và giá trị xuất so với tháng trước đó đều giảm, về lượng đạt 595.000 tấn, giảm 31,7%; về giá trị đạt 80 triệu USD, giảm 29,2%.

Đối với thị trường Nhật Bản, 7 tháng năm 2021, Nhật Bản nhập 2,34 triệu tấn dăm gỗ Việt Nam, đạt 283 triệu USD, tăng 36,9% về lượng và 27,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 7/2021, lượng dăm xuất sang Nhật Bản là 376.000 tấn, đạt 45,97 triệu USD tăng cả về lượng và giá trị lần lượt là 2,29% và 25,1%.

Với thị trường Hàn Quốc, trong 7 tháng, Hàn Quốc nhập 271.000 tấn dăm gỗ Việt Nam, đạt 36 triệu USD, tăng 18,57% về lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ. Lượng và giá trị xuất sang Hàn Quốc giảm trong tháng 7/2021 so với tháng trước đó ở mức 23,9% về lượng và 15,5% về giá trị chỉ đạt 40,04 nghìn tấn ứng với 6,20 triệu USD.

Nguồn: VTV.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không hiển thị