CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ


CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN

LEC GROUP

---------------

Số:   01 /2021/BC-LEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Vũng Tàu, ngày   21   tháng 09 năm 2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN LEC GROUP

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3502380495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 27 tháng 11 năm 2018)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp:                  Công ty Cổ phần Lec Group
 • Địa chỉ trụ sở chính:               Đường số 4, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Điện thoại:                             (84-254) 389 7789      Fax:     (84-254) 089 7859
 • Địa chỉ thư điện tử:                 invest@lecvietnam.com
 • Loại hình doanh nghiệp:         Công ty cổ phần (chưa đại chúng)
 • Lĩnh vực hoạt động chính:     Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

2. Mã trái phiếu: LECCH2122001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

 • Khối lượng trái phiếu phát hành: 1.397 trái phiếu (Một nghìn ba trăm chín mươi bảy trái phiếu)
 • Mệnh giá trái phiếu:                     100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
 • Kỳ hạn:                                         12 tháng
 • Loại hình trái phiếu:                     Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
 • Hình thức trái phiếu:                    Bút toán ghi sổ
 • Lãi suất danh nghĩa:                     10%/năm
 • Kỳ hạn trả lãi:                               6 tháng
 • Lãi suất phát hành thực tế:           10%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

 • Ngày phát hành:                            24/06/2021
 • Ngày đáo hạn:                               24/06/2022

5. Mục đích phát hành:                           Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh

6. Phương thức phát hành:                      Đại lý phát hành

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nguyền và nghĩa vụ như sau:

 • Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
 • Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
 • Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
 • Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
 • Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
 • Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không có quyền kèm theo

10. Cam kết về đảm bảo: Không có

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: không có

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Giá trị nắm giữ (đồng)

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

139.700.000.000

100%

1

Nhà đầu tư tổ chức

0

0,00%

2

Nhà đầu tư cá nhân

139.700.000.000

100%

II

Nhà đầu tư nước ngoài

0

0,00%

1

Nhà đầu tư tổ chức

0

0,00%

2

Nhà đầu tư cá nhân

0

0,00%

 

Tổng

139.700.000.000

100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Số lượng nhà đầu tư

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

44

100%

1

Nhà đầu tư tổ chức

0

0,00%

2

Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp

44

100%

 

Tổng nhà đầu tư trong nước

44

100%

II

Nhà đầu tư nước ngoài

0

0,00%

1

Nhà đầu tư tổ chức

0

0,00%

2

Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp

0

0,00%

 

Tổng nhà đầu tư nước ngoài

0

0,00%

 

Tổng

44

100%

 

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM

Giấy ĐKKD số: 0300513041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/08/2008

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3832 9129                                                     Fax: 028 3834 2957

Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký và quản lý Trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/UBCK-GP cấp ngày 15/12/2006

Địa chỉ: Tầng5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3944 5474                                                  Fax: (024) 3944 5475       

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN KHÁNH

Tải về văn bản tại đây

 Comments

Tuyển Dụng

GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI/HÀNG HÓA

Với tham vọng mở rộng hệ thống kho bãi và dịch vụ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. LEC GROUP đang...

Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS

LEC Group với hệ thống logistics trải dài trên khắp đất nước Việt Nam (Bắc – Trung – Nam) Diện tích...

Tuyển Dụng

SALE ADMIN – TEAM DỰ ÁN

LEC GROUP được thành lập dựa trên sự kết hợp giữa hai công ty hàng đầu tại Việt Nam, đó là Tập đoàn ...


Liên Hệ

Văn Phòng Việt Nam

Lec Group

Tel: 0254. 3897 789

Hotline: (+84) 901 388 136 & (+84) 899 788 136

Email: info@lecvietnam.com

Trụ sở chính: đường số 4, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Văn phòng đại diện TP.HCM: Tòa nhà The Galleria Metro 6, 59 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh miền Bắc: Cảng Phúc Sơn, Đường đê, Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương

Văn phòng đại diện Hà Nội: C5 D'Capitale Vinhomes, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 
Chi nhánh miền Trung: Cảng Chân Mây, Thôn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 06 Đường Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Văn Phòng Indonesia

Mr. Richard Seth

Đại diện của LEC GROUP tại Indonesia
Hotline: (+62) 21- 30053614 & (+62) 815 9212190
Email: richardseth@lecvietnam.com
Địa chỉ: PT Indo Globex Worldwide , Axa Tower 45th Floor , Jl.Dr Satrio Kav 18, Jakarta Selatan 12940 Indonesia.

Văn Phòng Singapore

Mr. Mike Raj

Đại diện của LEC tại Singapore
Hotline: (+00) 65 9018 4988.
Email: mike@lecvietnam.com
Địa chỉ: 6 Raffles Quay, Singapore 048580

 
Nhắn Tin
‎ ‎ Hotline Logistics - 0901 388 136
Hotline Năng Lượng - 0899 788 136