LEC ENERGY NHÀ XUẤT KHẨU DĂM GỖ HÀNG ĐẦU TẠI KHU VỰC PHÍA NAM, VIỆT NAM